Skip to main content

Regels ACM bieden geen extra ruimte voor zorgsamenwerking

Advocaat:
Berend Reuder

In zijn blog op Zorgvisie.nl bespreekt Berend Reuder de conceptbeleidsregels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor verplaatsing van zorg bij Juiste Zorg op Juiste Plek. De nieuwe regels moeten de toepassing van de mededingingsregels op dit soort samenwerking verduidelijken. Berend licht echter in de blog toe dat de regels zonder goede onderbouwing uitgaan van concurrentie tussen zorgaanbieders en onduidelijke voorwaarden stellen voor samenwerking. Voor ondersteuning van zorgsamenwerking moet de ACM verduidelijken wanneer sprake is van concurrentie en wat de voorwaarden voor samenwerking concreet inhouden.

Vragen over recht in de zorgsector? Neem contact op met het Stek Zorgteam.