Skip to main content

Webinar Mededinging en duurzaamheid: heeft meer samenwerken de toekomst?

Lawyer:
Linde Bremmer

Op 23 november 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur organiseert Stek in samenwerking met PwC het webinar Mededingingsrecht en Duurzaamheid.

De Autoriteit Consument en Markt heeft afgelopen zomer een Concept Leidraad voor Duurzaamheidsafspraken gepubliceerd. Met deze Leidraad wil de ACM het bedrijven makkelijker maken om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. De ACM wakkert met de Leidraad weer de discussie aan over de vraag of duurzaamheidsafspraken tussen concurrenten een bijzondere positie innemen binnen het mededingingsrecht.

Reden genoeg voor een webinar over dit onderwerp. Welke duurzaamheidsafspraken wil de ACM toestaan met de Leidraad? Ben je als bedrijf meer gebaat bij extra ruimte voor samenwerking of is regelgeving effectiever? Hoe verhoudt het beleid in Nederland zich tot het Europese beleid? Onder meer deze vragen zullen in een interactieve en informele setting worden besproken, met veel aandacht voor de praktische toepassing van de regels en ruimte voor vragen. Door de expertise van PwC en Stek te bundelen, wordt het thema zowel vanuit juridisch als economisch perspectief besproken.

Opgeven, (alsnog) afmelden en het doorgeven van eventuele vragen en opmerkingen kan via linde.bremmer@stek.com en/of gulbahar.tezel@pwc.com. Het webinar is bedoeld voor bedrijfsjuristen en managers van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheidsmaatregelen binnen hun bedrijf en de voertaal is Nederlands.

N.B.
Wij maken jou graag alvast attent op twee andere webinars van Stek, nadere informatie volgt binnenkort:

  • Op 15 december 2020 (12:30u-14:00u) het webinar Jaaroverzicht Mededingingsrecht
  • Op 2 februari 2021 (12:30u-13:30u) het webinar Verticale Overeenkomsten, gericht op online distributie