Skip to main content

“TheveryresponsiveteamatStekisnotedforitsgreatrangeofseniorlawyersandsupportstaff.”

Legal500

Veii Jacobs is onderdeel van de praktijkgroep Mededinging en Gereguleerde Markten. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht met een focus op het omgevingsrecht (het ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht), gereguleerde markten, handhaving en de publiekrechtelijke aspecten die spelen bij de realisatie van (duurzame) energieprojecten zoals windparken en zonneparken.

Voordat Veii in januari 2020 bij Stek in dienst trad, werkte zij bij Loyens & Loeff en AKD. Veii heeft ook ervaring opgedaan binnen het ondernemingsrecht (M&A). Zij publiceert en doceert regelmatig over haar vakgebied.