Skip to main content

“TheveryresponsiveteamatStekisnotedforitsgreatrangeofseniorlawyersandsupportstaff.”

Legal500

Tanja Schasfoort is gespecialiseerd in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting. Ze adviseert en procedeert over uiteenlopende commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, die onder meer betrekking hebben op contractuele aansprakelijkheid, financiële overeenkomsten en bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid. Tanja heeft ook ervaring met nationale en internationale arbitrage en procedures voor de Nederlandse overheidsrechter met betrekking tot arbitrage.

Voordat Tanja in juli 2019 bij Stek in dienst trad, was zij medewerker in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van NautaDutilh, waar zij vier jaar heeft gewerkt. Zij heeft ook ervaring op gedaan op de praktijkgroep Employment. Tanja is lid van het Nederlands Arbitrage Instituut (“NAI Jong Oranje”) en is betrokken bij de Willem C. Vis International Arbitration Moot Court waar zij optreedt als arbiter.