Skip to main content

“excellentlawyerswhoareeasytoreach,quicktorespondandabletothinkoutsidethebox"

ChambersEurope2019-Energy&NaturalResourcesRegulatory

Patou Courtens is advocaat in ons Competition & Regulated Markets team. Patou richt zich op sectorspecifieke regulering en handhaving, EU recht en aanbestedingsrecht. Tot 1 oktober 2016 was zij professional support lawyer in dit team.