Skip to main content

"intelligentandverymuchinvolved"

ChambersEurope2018-DisputeResolution

Marie-Claire Leijten is gespecialiseerd in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting. Ze procedeert over uiteenlopende commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, die onder meer betrekking hebben op contractuele aansprakelijkheid, bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, corporate governance issues, en geschillen die verband houden met fusies en overnames. Marie-Claire adviseert diverse (beursgenoteerde) ondernemingen en financiële instellingen in omvangrijke en complexe zaken.

Marie-Claire is een vaste medewerker van het maandelijkse tijdschrift Kluwer Rechtspraak Contractenrecht en is lid van de Vereniging Corporate Litigation, de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht en NAI Jong Oranje van het Nederlands Arbitrage Instituut.