Skip to main content

“Acreativeandsoliddefenderofyourposition.”

ChambersEurope

Leonore is een strategisch sterke litigator, met veel overtuigingskracht en fighting spirit. Haar focus ligt op commerciële en ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting. Hieronder vallen aandeelhoudersgeschillen, geschillen voor en na overnames, geschillen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, uitkoopprocedures, geschillen tussen joint venture partijen, geschillen over financieringen, zorgvuldigheidsverplichtingen van banken, prospectus aansprakelijkheid, alsmede geschillen over commerciële contracten in diverse sectoren.

Leonore procedeert voor rechtbanken en hoven (waaronder de Ondernemingskamer). Tevens heeft zij ruime ervaring met nationale en internationale arbitrages en mediation. Leonore treedt regelmatig op voor private equity ondernemingen, banken en andere partijen in de financiële sector en ook voor (beursgenoteerde) bedrijven in de olie- en gas sector, de scheepsbouw, technische materialen, watermanagement, logistiek, consumentenelektronica, voedsel, leisure en de retail. Leonore werkte lange tijd bij Clifford Chance in de praktijkgroep Litigation als Counsel in Amsterdam en ook enige tijd in Londen voor Clifford Chance. Zij is cum laude geslaagd voor de Grotius Academie Corporate Litigation. Leonore is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.