Skip to main content

“Theyaresharp,directandworkefficientlyandeffectively.”

ChambersEurope2019-DisputeResolution

Jan Bart is gespecialiseerd in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting. Zijn praktijk bestrijkt het gehele terrein van geschillenbeslechting, met een nadruk op banking en finance litigation, bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, geschillen die voortvloeien uit fusies en overnames en (kartel)schadeclaims. Jan Bart heeft uitgebreide ervaring in omvangrijke interne onderzoeken en asset recovery zaken. Hij adviseert diverse (beursgenoteerde) ondernemingen en financiële instellingen met betrekking tot ondernemingsrechtelijke en verbintenisrechtelijke vraagstukken en aansprakelijkheidskwesties.

Tussen 2011 en 2013 was Jan Bart lid van het Investigation Committee Meavita dat op instructie van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam onderzoek deed naar het beleid en de gang van zaken van Meavita (destijds de grootste zorginstelling van Nederland dat failliet ging in 2009).

Jan Bart werkte jarenlang als advocaat bij Allen & Overy in de praktijkgroepen Litigation & Arbitration en Banking & International Capital Markets. Jan Bart publiceert regelmatig en is docent aan de Law Firm School voor het vak informatie- en bewijsvergaring. Hij is tevens docent aan de Nyenrode Business University voor bestuurders en toezichthouders op het gebied van governance. Jan Bart is lid van de Vereniging Corporate Litigation, de Vereniging voor Financieel Recht en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Zijn track record bevat onder andere de advisering aan:

– ING Bank als Security Agent met betrekking tot een financiering van >USD 2 miljard en alle Nederlandse procedures als gevolg van het faillissement van OW Bunker, de grootste leverancier ter wereld van brandstof voor schepen dat failliet ging in 2014.

– Intertrust en Mesdag (Delta) als uitgever van obligaties met betrekking tot een CMBS-transactie van >EUR 635 miljoen, bij complexe procedures tegen vooraanstaande US hedge funds met betrekking tot de interpretatie van de CMBS-documentatie.

– Rabobank in verband met de interne en externe onderzoeken naar haar compliance systemen en de mogelijke manipulatie van Libor/Euribor rentetarieven door verschillende financiële instellingen, dat in 2013 heeft geleid tot een schikking van Rabobank met Nederlandse en buitenlandse autoriteiten van EUR 774 miljoen.

– Samsung met betrekking tot verschillende Nederlandse procedures en claims van meer dan >EUR 2 miljard van Turkse en Braziliaanse ondernemingen tegen Samsung, Philips, LG en Technicolor met betrekking tot het vermeende beeldbuizenkartel (CRT).

– ING Bank bij alle interne en externe onderzoeken naar ING’s compliance systemen dat in 2018 heeft geleid tot een schikking van ING met het Nederlandse Openbaar Ministerie voor EUR 775 miljoen.

– COFCO bij haar interne onderzoek en procedures met betrekking tot een schade van >EUR 200 miljoen als gevolg van fraude / onregelmatigheden bij de handel in bio brandstoffen door COFCO Nederland (het voormalige Nidera).

– Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, bij diverse complexe Nederlandse procedures en miljoenen claims op projectontwikkelaars, een voormalige bestuurder en bij faillissementsprocedures en schikkingen (allemaal gerelateerd aan fraude / mismanagement).

Chambers (2020): “Jan Bart van de Hel has an impressive litigation practice representing clients in bankruptcy, competition and professional liability disputes – (…) a quick thinker, friendly and razor sharp.”

The Legal 500 (2020): “Jan Bart van de Hel is a very clever, bright, calm litigator who stands out in court while pleading as well as in drafting of litigation papers. He is pleasant to work with and very good in his communication with the client.”