Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen

In het recente Hongaarse Banken-arrest heeft Hof van Justitie van de EU het concept van de doelbeperking in het kartelverbod van een verdere toelichting voorzien. Het Hongaarse banken-arrest leert dat mededingingsautoriteiten hun soms oppervlakkige analyse van bepaalde gedragingen en overeenkomsten moeten inruilen voor een robuuste analyse van de juridische en economische context waarbij geen plaats is voor bewijsdogma’s, zeker waar het gaat om nieuwe, rafelige of complexe praktijken die nog niet eerder zijn gekwalificeerd als doelbeperkingen. De overwegingen van het Hof van Justitie in dit arrest leveren nuttige aanknopingspunten voor de praktijk.

In deze annotatie bespreekt Ruben Elkerbout het arrest en de lezenswaardige conclusie van de Advocaat-Generaal alsook de impact die het arrest zal hebben op de mededingingspraktijk.

Ook interessant

Arrest Crown van Gelder - verduidelijking reikwijdte geschillenbeslechtingsprocedure in de Elektriciteitswet?

Op basis van de Europese Elektriciteitsrichtlijn en de Elektriciteitswet 1998, kunnen partijen in Nederland door middel van een geschillenbeslechtingsprocedure buitengerechtelijk …

Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

In dit artikel bespreken Bart van Oorschot en Veii Jacobs de kansen en belemmeringen voor de opschaling van groene waterstofproductie …

Heat Act 2: key points for investors

Het conceptwetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (de ‘Warmtewet 2’) lag tot en met 3 augustus 2020 ter consultatie. Dit conceptwetsvoorstel – …