Heat Act 2: key points for investors

Het conceptwetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (de ‘Warmtewet 2’) lag tot en met 3 augustus 2020 ter consultatie. Dit conceptwetsvoorstel – dat het regulatoire kader voor warmte in Nederland vrij fundamenteel zal wijzigen ten opzichte van de huidige Warmtewet – heeft als doel de energietransitie van onder meer gas naar warmte verder te brengen en daarmee de doelstelling van het Klimaatakkoord, het reduceren van broeikasgasemissies (CO2) met 49% in 2030 (vergeleken met 1990), te behalen.

In dit ILO artikel (in het Engels) geven Veii Jacobs en Jan Erik Janssen een overzicht van de belangrijkste punten uit het conceptwetsvoorstel voor investeerders, waaronder het voorziene systeem van warmtekavels en aangewezen warmtebedrijven, de duurzaamheidseisen voor collectieve warmtesystemen, het nieuwe tariefsysteem, de additionele vereisten voor warmteleveringscontracten en de verplichting van een producent van restwarmte om deze restwarmte op verzoek beschikbaar te stellen aan een warmtebedrijf. Klik hier voor het artikel.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Veii Jacobs of Jan Erik Janssen (+31 20 530 52 00 / veii.jacobs@stek.com or janerik.janssen@stek.com).

Ook interessant

Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen

In het recente Hongaarse Banken-arrest heeft Hof van Justitie van de EU het concept van de doelbeperking in het kartelverbod …

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie

In deze bijdrage bespreekt Jan Erik Janssen de consultatieversie van het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Deze nationale heffing vormt een aanvulling …

Energie audits

In deze bijdrage bespreekt Jan Erik Janssen het wat, waarom en hoe van energie audits in Nederland. Dit artikel is …