Stek Webinar Mededingingsrecht: verticale overeenkomsten en online distributie

Op 2 februari 2020 van 12.00 tot 13.30 uur organiseert Stek het derde en laatste mededingings-webinar in een serie van drie. Tijdens dit webinar bespreken Mattijs Baneke (Stek) en Jasper Sluijs (Universiteit Utrecht) de recente ontwikkelingen op het gebied van verticale overeenkomsten, en dan met name de momenteel lopende evaluatie en de daaropvolgende herziening van de Europese regels over verticale overeenkomsten. De rol van online distributie zal daarbij in het bijzonder worden belicht. In 1,5 uur bespreken wij de laatste stand van zaken en rechtspraak, de tekortkomingen van de huidige regels in het moderne distributielandschap en de te verwachten wijzigingen. Ons doel is dat je na dit webinar volledig op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verticale overeenkomsten.

Het webinar is bedoeld voor bedrijfsjuristen die met mededingingsrechtelijke vraagstukken in het kader van distributie te maken kunnen krijgen en de voertaal is Nederlands.

Klik hier om je direct aan te melden voor het webinar of bekijk de volledige digitale uitnodiging hier.