Skip to main content

Einde aan verpandingsverboden? Eindelijk actie door de wetgever!

Advocaten:
Frans Haak
Roderick Mutze

Op 8 februari 2018 heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) aangekondigd nog dit voorjaar met een wetsvoorstel te willen komen waarin een einde wordt gemaakt aan verpandingsverboden. De minister wil met het wetsvoorstel kredietverlening aan bedrijven een extra impuls geven.

Zie hier het artikel dat Frans Haak hierover schreef voor General Counsel Netherlands (GCN)