Skip to main content

Eerste verwijzing CBb naar Grote Kamer

Advocaten:
Stephanie Dielemans
Jan Erik Janssen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft haar eerste zaak verwezen naar de Grote Kamer met het oog op de bevordering van de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid. Het gaat om boetes wegens schending van de geheimhoudingsplicht van Liander. Advocaat-Generaal Keus is gevraagd om een conclusie. Klik hier voor het persbericht van het CBb.