Skip to main content

Een agrarisch (crisis)kartel wegens droogte?

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Tom Heurkens

De droogtecrisis van 2018 had grote gevolgen voor de agrarische sector. Vanuit de Nederlandse overheid en de Europese Commissie kwamen er steunmaatregelen voor landbouwers. In dit artikel verkennen Ruben Elkerbout en Tom Heurkens de mogelijkheden voor de agrarische sector om bij extreme droogte zelf collectief (compensatie)maatregelen te treffen. Stek heeft in dit kader diverse bedrijven geadviseerd over mededingingsrechtelijke kwesties bij het afstemmen van (crisis)maatregelen.

De agrarische sector kent een bijzondere status binnen het mededingingsrecht. In het artikel is gekeken naar de vereisten – of anders gezegd: de grenzen – die het kartelverbod stelt aan het coördineren van gedrag binnen deze sector. Het artikel geeft een overzicht van de verschillende (kartel)regimes die van toepassing zijn op schakels in de agrarische productie- en distributieketen in tijden van crisis.

Het artikel is in januari 2019 verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht (editie 2019, nr. 1). Klik hier om het artikel te lezen.