COVID-19: Mededingingsrecht en steun van de Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zet zich in om de Nederlandse economie, haar bedrijven en burgers te ondersteunen tijdens de COVID-19 crisis:

 • Samenwerking & kartels: De ACM heeft benadrukt dat het mededingingsrecht ruimte biedt om in dit soort crisistijden samen te werken ter voorkoming dat mensen en bedrijven de dupe worden. Tijdens de COVID-19 crisis is de ACM beschikbaar om advies te geven over mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven om de crisis te bestrijden. Voorbeelden hiervan zijn:
  o Informatie-uitwisseling tussen supermarkten over voorraadniveaus;
  o Samenwerking tussen logistieke dienstverleners om de Nederlandse bevolking te voorzien van voedsel;
  o Brancheafspraken over soepele omgang met debiteuren;
  o Informatie-uitwisseling tussen farmaceutische groothandels over verkoopvolumes.
 • Fusies en overnames in crisistijd: De ACM staat bekend om haar pragmatische aanpak bij fusies en overnames waarbij bedrijven op de rand van faillissement staan. Voor dat soort transacties kan de ACM toestaan dat de transactie al tot stand wordt gebracht voordat de autoriteit deze heeft goedgekeurd (ontheffing van de ‘standstill’-verplichting);
 • Staatsteun: De Nederlandse overheid heeft een groot pakket aan maatregelen aangekondigd om bedrijven te helpen. Er wordt verder nagedacht over aanvullende maatregelen. De huidige maatregelen betreffen onder meer:
  o de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die werkgevers financiële ondersteuning biedt om het loon van hun werknemers te betalen;
  o de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB), die is bedoeld om getroffen MKB-bedrijven te helpen bij het krijgen van leningen. De omvang van het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75% van het door de financier verstrekte krediet;
  o de verruiming van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) – het maximum van €50 miljoen is verhoogd tot € 150 miljoen;
  o Op het gebied van belastingen zijn er onder meer maatregelen voor het opschorten van de betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en btw.
  Verder wordt een tegemoetkomingsregeling van € 4.000,- voorgesteld voor ondernemingen in sectoren die worden geraakt door de COVID-19 crisis (waaronder de horeca en reis- en evenementorganisaties). Deze maatregel moet echter nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Vragen over het delen van informatie tussen concurrenten, het verkrijgen van een snelle goedkeuring voor een fusie of over de mogelijkheden van ondersteuning door de overheid? Neem contact op met Berend Reuder, Ruben Elkerbout, Linde Bremmer of Mattijs Baneke van Steks Mededinging en Gereguleerde Markten praktijkgroep.

Ook interessant

Amsterdam Court of Appeal: Coty not confined to luxury products

On 14 July 2020, the Amsterdam Court of Appeal (the Court of Appeal) issued a judgment by which it confirmed …

FDI screening in The Netherlands: retroactive effect for legislation in the making

Despite rapid developments across the EU with respect to foreign direct investment (FDI) screening, the developments in this field were …

Is voor de verpanding van SDE+ inkomsten toestemming van de RVO nodig?

1. SDE+ en SDE++ in het kort Dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd drastisch naar beneden moet is glashelder. In …