De aansluiting in de Elektriciteitswet 1998

Voordat de Elektriciteitswet 1998 (de ‘E-wet’) van kracht werd, was de reikwijdte van het begrip ‘aansluiting’ niet wettelijk vastgelegd, maar onderdeel van de specifieke aansluitingsovereenkomst tussen het elektriciteitsbedrijf en de aangeslotene. Daarin maakten partijen afspraken wie waarvoor verantwoordelijk was, toegespitst op de specifieke technische aansluitsituatie. De algemene definitie van het begrip ‘aansluiting’ in de E-wet kan logischerwijs minder rekening houden met de bestaande, veelal historisch gegroeide aansluitsituatie. Omdat de nettarieven per aansluiting in rekening worden gebracht, heeft dit geleid tot veel discussie en enkele gerechtelijke procedures. In dit artikel gaan de auteurs in op een aantal in de praktijk gerezen vraagstukken rondom elektriciteitsaansluitingen en op zoek naar een ‘rode draad’ in de beschikkingspraktijl en jurisprudentie.

Klik hier voor het artikel.

Ook interessant

Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen

In het recente Hongaarse Banken-arrest heeft Hof van Justitie van de EU het concept van de doelbeperking in het kartelverbod …

Heat Act 2: key points for investors

Het conceptwetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (de ‘Warmtewet 2’) lag tot en met 3 augustus 2020 ter consultatie. Dit conceptwetsvoorstel – …

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie

In deze bijdrage bespreekt Jan Erik Janssen de consultatieversie van het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Deze nationale heffing vormt een aanvulling …