Contractsoverneming als quasi-zekerheidsrecht

Deze bijdrage richt zich op de vraag of een vennootschap die beschikt over een klantenbestand, juridisch de mogelijkheid heeft de onderliggende contracten door middel van contractsoverneming aan te bieden aan zijn contractspartij als vorm van zekerheid. De aanname hierbij is dat de andere contractspartij een zekere waarde toekent aan het klantenbestand. Deze waarde zal doorgaans zijn dat het voor de ander commercieel interessant kan zijn de contracten zelf uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leverantie- en distributiecontracten op het gebied van energie, televisie, internet of telefonie.

Klik hier voor het artikel.

Advocaten

Ook interessant

Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen

In het recente Hongaarse Banken-arrest heeft Hof van Justitie van de EU het concept van de doelbeperking in het kartelverbod …

Heat Act 2: key points for investors

Het conceptwetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (de ‘Warmtewet 2’) lag tot en met 3 augustus 2020 ter consultatie. Dit conceptwetsvoorstel – …

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie

In deze bijdrage bespreekt Jan Erik Janssen de consultatieversie van het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Deze nationale heffing vormt een aanvulling …