Contractsoverneming als quasi-zekerheidsrecht

Deze bijdrage richt zich op de vraag of een vennootschap die beschikt over een klantenbestand, juridisch de mogelijkheid heeft de onderliggende contracten door middel van contractsoverneming aan te bieden aan zijn contractspartij als vorm van zekerheid. De aanname hierbij is dat de andere contractspartij een zekere waarde toekent aan het klantenbestand. Deze waarde zal doorgaans zijn dat het voor de ander commercieel interessant kan zijn de contracten zelf uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leverantie- en distributiecontracten op het gebied van energie, televisie, internet of telefonie.

Klik hier voor het artikel.

Advocaten

Ook interessant

Arrest Crown van Gelder - verduidelijking reikwijdte geschillenbeslechtingsprocedure in de Elektriciteitswet?

Op basis van de Europese Elektriciteitsrichtlijn en de Elektriciteitswet 1998, kunnen partijen in Nederland door middel van een geschillenbeslechtingsprocedure buitengerechtelijk …

Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

In dit artikel bespreken Bart van Oorschot en Veii Jacobs de kansen en belemmeringen voor de opschaling van groene waterstofproductie …

Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen

In het recente Hongaarse Banken-arrest heeft Hof van Justitie van de EU het concept van de doelbeperking in het kartelverbod …