Code Cultural Governance

De Code Cultural Governance (‘Code’) gaat over het besturen van culturele instellengen, het interne toezicht daarop en het afleggen van verantwoording over de plannen en activiteiten van de instelling. In dit artikel wordt de totstandkomingsgeschiedenis van de Code beschreven en vervolgens wordt ingegaan op de drie in de Code genoemde besturingsmodellen.

Klik hier voor het artikel.

Ook interessant

Artikel: "Wetsvoorstel vifo: alweer een wet tegen ongewenste overnames"

In het artikel “Wetsvoorstel vifo: alweer een wet tegen ongewenste overnames” in De Jurist wordt ingegaan op het recente wetsvoorstel …

De geautoriseerde vergadering: een bescherming van aandeelhoudersrechten of een hoeder van het vennootschappelijk belang?

Recent is het artikel van Jochem Wind gepubliceerd in het Tijdschrift Ondernemingsrecht. In zijn artikel besteedt Jochem aandacht aan de …

Tariefregulering nettarieven energie 2022-2026

De Autoriteit Consument en Markt is druk met haar methodebesluiten voor de tariefregulering van de nettarieven energie 2022-2026. In dit …