Code Cultural Governance

De Code Cultural Governance (‘Code’) gaat over het besturen van culturele instellengen, het interne toezicht daarop en het afleggen van verantwoording over de plannen en activiteiten van de instelling. In dit artikel wordt de totstandkomingsgeschiedenis van de Code beschreven en vervolgens wordt ingegaan op de drie in de Code genoemde besturingsmodellen.

Klik hier voor het artikel.

Ook interessant

Algemene voorwaarden energielevering aan consumenten

De algemeen toepasselijke algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan ‘kleinverbruikers’, waaronder consumenten, staan sinds de energiecrisis …

Rechters terughoudender met aannemen bevoegdheid buitenlandse (mede)gedaagde(n)?

Worden rechters terughoudender met het aannemen van bevoegdheid ten aanzien van buitenlandse (mede)gedaagde(n) op grond van artikel 7 lid 1 …

Het regelgevende kader voor lithium-ion batterij energieopslagsystemen in Nederland

In het dynamische domein van hernieuwbare energie zijn energieopslagsystemen op basis van lithium-ion batterijen cruciaal gebleken voor het effectief benutten …