Code Cultural Governance

De Code Cultural Governance (‘Code’) gaat over het besturen van culturele instellengen, het interne toezicht daarop en het afleggen van verantwoording over de plannen en activiteiten van de instelling. In dit artikel wordt de totstandkomingsgeschiedenis van de Code beschreven en vervolgens wordt ingegaan op de drie in de Code genoemde besturingsmodellen.

Klik hier voor het artikel.

Ook interessant

Tariefregulering nettarieven energie 2022-2026

De Autoriteit Consument en Markt is druk met haar methodebesluiten voor de tariefregulering van de nettarieven energie 2022-2026. In dit …

Arrest Crown van Gelder - verduidelijking reikwijdte geschillenbeslechtingsprocedure in de Elektriciteitswet?

Op basis van de Europese Elektriciteitsrichtlijn en de Elektriciteitswet 1998, kunnen partijen in Nederland door middel van een geschillenbeslechtingsprocedure buitengerechtelijk …

Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

In dit artikel bespreken Bart van Oorschot en Veii Jacobs de kansen en belemmeringen voor de opschaling van groene waterstofproductie …