Skip to main content

ACM-onderzoek concurrentie verpleeghuiszorg: bezint eer ge begint

Advocaat:
Berend Reuder

De Autoriteit Consument en Markt meldt in haar agenda voor 2020 dat zij empirisch onderzoek doet naar de relatie tussen concurrentie en kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de verpleeghuiszorg. In zijn blog op Zorgvisie.nl legt Berend Reuder uit dat een belangrijke voorvraag zou moeten zijn of er überhaupt concurrentie bestaat tussen verpleeghuizen en, zo ja, in welke mate.

Vragen over recht in de zorgsector? Neem contact op met het Stek Zorgteam.