Skip to main content

Zorg

Contactpersonen

Het zorgteam is een multidisciplinair team van advocaten uit de verschillende praktijkgroepen van Stek. Dit heeft voor u als voordeel dat de geïntegreerde dienstverlening optimaal kan inspelen op uw wensen en behoeftes en u helpt uw doelen te behalen. Het zorgteam onderscheidt zich door:

 • expertise in meerdere disciplines;
 • jarenlange ervaring in de zorgsector (care en cure);
 • korte lijnen, snel schakelen en altijd partner betrokkenheid;
 • ondernemend en creatief;
 • daadkrachtig, persoonlijk en deskundig advies;
 • toegankelijke topkwaliteit tegen scherpe tarieven.

Omdat de teamleden al jaren in de zorgsector actief zijn en met deze uitdagingen omgaan, begrijpen wij de vraagstukken waarmee u geconfronteerd wordt. Wij kunnen u daarom uitstekend begeleiden bij deze trajecten en helpen goede oplossingen te bereiken.

Expertise

Samenwerkingsverbanden, fusies en overnames

Consolidaties in de zorgsector, zoals het aangaan van samenwerkingsverbanden of (juridische of bestuurlijke) fusies en overnames tussen zorginstellingen, met toeleveranciers of in de keten zijn aan de orde van de dag. Wij hebben ruime ervaring met transacties in de zorgsector, waaronder ten aanzien van zorgaanbieders, leveranciers van medische hulpmiddelen, maar bijvoorbeeld ook toeleveranciers van zorgaanbieders.

Financieringen

Of het nu gaat om grote ziekenhuizen of kleinere zorgverleners, regelmatig komt het voor dat nieuwe externe financiering benodigd is of dat (bijvoorbeeld door het aangaan van samenwerkingsverbanden of fusies tussen zorginstellingen) de bestaande financiering in een nieuw jasje moet worden gestoken. De teamleden begeleiden al jaren financieringstransacties in het algemeen en meer specifiek in de zorg en hebben daarbij zowel opgetreden voor de banken/kredietverleners als zorginstellingen.

Mededinging en Gereguleerde markten

In de zorgsector is samenwerking essentieel, maar wet- en regelgeving stelt grenzen aan samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast is het toezicht op zorgfusies en -overnames aangescherpt en is vaak voorafgaande toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en/of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vereist. Voor optimale samenwerkingsafspraken en soepele procedures bij de autoriteiten is kennis van de markt en de werkwijze van deze autoriteiten onontbeerlijk. Het team heeft deze kennis en kan u dan ook uitstekend ondersteunen bij onder meer:

 • onaangekondigde bedrijfsbezoeken en inspecties door de ACM of de NZa;
 • sanctieprocedures bij de ACM en NZa en daaropvolgende procedures voor de rechter;
 • toetsing van samenwerkingsovereenkomsten en joint ventures onder de kartelregels (self assessment) of het fusietoezicht;
 • melding van fusies, overnames of samenwerkingsverbanden bij de ACM en de NZa.

Ervaring

Hieronder geven wij een overzicht van eerdere zaken van de teamleden in de zorgsector, vaak vanuit een multidisciplinair perspectief:

 • advisering over ziekenhuisfinanciering (aan de zijde van de bank(en) of het ziekenhuis);
 • begeleiden van DentConnect bij diverse overnames van diverse praktijken actief in de tandheelkunde;
 • begeleiden van Mathot Medische Speciaalzaken bij de overname van Dantuma Medische Speciaalzaken, actief in de hulmiddelensector, van Stichting Kwadrantgroep;
 • begeleiden van Synco Bio Partners , een Nederlandse fabrikant van biopharmaceuticals en vaccins, in de verkoop van haar activiteiten aan Wacker Chemie AG en in het opstellen van diverse commerciële contracten;
 • begeleiden van een grote zorginstelling bij de verkoop van diverse hulpmiddelenbedrijven;
 • begeleiden van een grote Amerikaanse speler, actief in het ontwikkelen en verkopen van medische hulpmiddelen, bij de overname van een Nederlandse obesitaskliniek en een kliniek actief op het gebied van diabetes;
 • begeleiden van een grote thuiszorginstelling bij diverse verkopen en overnames;
 • diverse meldingen en vergunningsaanvragen voor overnames en fusies in de GGZ-, V&V- en ziekenhuissector bij de ACM, waaronder voor de complexe fusies tussen de twee UMC’s Amsterdams Medisch Centrum en het VU medisch centrum, tussen de twee Tilburgse ziekenhuizen TweeSteden Ziekenhuis en St. Elisabeth Ziekenhuis en tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis;
 • toetsing van uiteenlopende samenwerkingsverbanden tussen (concurrerende) zorginstellingen aan het kartelverbod (self assessments);
 • mededingingsrechtelijke bijstand aan een zorginstelling in de care sector in een onderzoek naar overtreding van de mededingingsregels;
 • diverse meldingen van fusies en overnames bij de NZa onder het zorgspecifieke fusietoezicht.
Meer

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sharon Kaufmann (Financieringen), Berend Reuder (Mededinging en Gereguleerde Markten) of Eelco Bijkerk (Ondernemingsrecht).